Cijene Au Paraira

Početna / Cijene / Cijene Au Paraira
Tečaj Opis 12 tjedna 24 tjedna
Z Tri klase dva puta tjedno
Ukupno šest razreda
€ 650 € 1250

Ova posebna naknada mora biti isplaćena u cijelosti na početku tečaja.

Molim zabilježite: Au parovi koji se ne prijavljuju preko agencije bit će dužni platiti naknadu za plasmane au pair od € 100.