Cijene smještaja

Početna / Cijene / Cijene smještaja

Obiteljski smještaj

Vrsta i opis 1 tjedan 4 tjedna
1 Polupansion: Doručak i večernji obrok, Svi vikend jela
Dodatna noć
Božićni tjedan
€ 200
€ 30
€ 340
€ 800
2 Puni pansion: isto kao i gore, uključujući ručak u paketu tijekom tjedna
Dodatna noć
Božićni tjedan
€ 220
€ 32
€ 360
€ 880

Važno je napomenuti da su smještajni aranžmani samo za studente s punim radnim vremenom (20 sati nastave ili više).

Molimo imajte na umu da je 20 po osobi, tjedno dodatak za sve rezervacije domaćinstva tijekom srpnja i kolovoza.

Imajte na umu da je € 20 po osobi, tjedni dodatak za sve posebne prehrambene potrebe.

Smještaj studenata

Vrsta i opis 1 tjedan
Ljetna rezidencija na UCD-u Jednokrevetna soba en-suite,
Pristup objektima
€ 295
Hostel Jednokrevetna soba, vlastita kupaonica
Pristup objektima
€ 295
 Residence City Center jednokrevetna soba
Pristup objektima
€ 295

Važno je napomenuti da su smještajni aranžmani samo za studente s punim radnim vremenom (20 sati nastave ili više).