Kategorija profila: direktor akademskog razvoja

Početna / Ravnatelj akademskog razvoja
Ian Brangan
Profili

Ian Brangan

Engleski sam počeo predavati u Španjolskoj gdje sam živio 5 godina. Magistrirao sam i DELTA iz modernih jezika i poučavanja. Počeo sam upravljati školama u Španjolskoj i vratio se u Irsku da bih 20 godina vodio školu www.eaquals.org. Volim raditi sa studentima, jezik i učenje. Ja sam školski inspektor u Europi i ovdje u Irskoj, tako da su mi osiguravanje kvalitete i procjena napretka zaista važni.
Voli: Detektivski romani i Film Noir. Moja je majka govorila 'u Ianovoj kući se svake noći dogodi ubojstvo'. Volim i slikanje i izradu slika. Trenutno učim portugalski ...