fbpx

Cijene Au Paraira

Home / Cijene / Cijene Au Paraira
Tečaj Opis12 tjedna24 tjedna
ZTri klase dva puta tjedno
Ukupno šest razreda
€ 650€ 1250

Ova posebna naknada mora biti isplaćena u cijelosti na početku tečaja.

Molim zabilježite: Au parovi koji se ne prijavljuju preko agencije bit će dužni platiti naknadu za plasmane au pair od € 100.